معرفی دانشکده

دانشکده مهندسی مواد

 

تابلوی آگهی ها

لزوم ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۵ درسایت مرکز سلامت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی گرایش سرامیک:

دانشجویانی که برای آزمایشگاههای تخصصی نزد مدیر گروه ثبت نام کرده اند جهت اخذ آنها تا روز سه شنبه ۲۶/‏۱۱/‏۹۵ به‬ مدیر گروه مراجعه کنند.

لیست دروس حذف شده و اقدام جهت اخذ سایر مشخصه ها

دانشجو یان متقاضی آزمایشگاه مبانی مهندسی برق وآزمایشگاه فیزیک ۲ از تاریخ ۰۴/‏۱۱/‏۹۵‬ تا ۱۶/‏۱۱/‏۹۵‬ به اداره آموزش دانشکده مراجعه فرمایند.

تاریخ برگزاری امتحانات لغو شده

برنامه زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم ۹۶-۹۵ رشته مهندسی مواد کلیه مقاطع

آخرین فرصت جهت تحویل پرونده فیزیکی دانشجویان ورودی سال ۹۵

بدینوسیله به اطلاع آندسته از دانشجویان ورودی سال ۹۵ که نسبت به رفع ایرادات و تحویل پرونده فیزیکی خود به آموزش دانشکده اقدام ننموده اند میرساند در صورت عدم تکمیل پرونده تا مورخ ۲۰/‏۰۹/‏۹۵‬ امکان شرکت در امتحانات پایان ترم برای آنان وجود نخواهد داشت وبرابر مقررات اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت.

اسامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایشهای مختلف که تشکیل پرونده نداده اند.

راهنمای انتخاب واحد برای دانشجویان جدیدالورود کارشناسی

راهنمای انتخاب واحد برای دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد

گرایش استخراج فلزات

گرایش جوشکاری

گرایش خوردگی و حفاظت مواد

گرایش سرامیک

گرایش شناسایی و انتخاب مواد

گرایش شکل دادن فلزات

گرایش نانو مواد

 

مدارک مورد نیاز دانشجویان جدید (ورودی ۹۵) جهت تشکیل پرونده فیزیکی

قابل توجه دانشجویان، کارکنان و اساتید محترم دانشکده:

استفاده از اینترنت در محدوده دانشگاه
دریافت اکانت کاربران

زمان ارائه دروس سمینار و پروژ ه (کارشناسی ارشد)

زمان ارائه دروس پروژه و کارآموزی (کارشناسی)

تاریخ فراغت از تحصیل

مهلت برگزاری امتحان

ثبت نمره دروس معرفی به استاد

-
 
دکتر علیرضا خدابنده ریاست دانشکده

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی واحد علوم تحقیقات با هدف تربیت متخصصان این رشته در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری درزمستان سال ۱۳۸۳ تاسیس شده است.درابتدا (سال ۱۳۷۶) این رشته بعنوان زیر مجوعه ای از دانشکده ی فنی مهندسی آغاز به فعالیت نمود. این دانشکده در مقطع کارشناسی دارای دوگرایش (متالورژی صنعتی و سرامیک) درمقطع کارشناسی ارشد دارای هفت گرایش (استخراج فلزات، جوشکاری، خوردگی وحفاظت مواد، سرامیک-شناسایی وانتخاب مواد، شکل دادن فلزات و نانو مواد) ودر مقطع دکتری یک گرایش (مواد پیشرفته) است. بیش از ۸۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ۳۵۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و۴۰ دانشجو در مقطع دکتری در این دانشکده مشغول تحصیل هستند. دانشکده در حال حاضر دارای ۲۳ عضو هیئت علمی تمام وقت و ۸ عضو هیئت علمی نیمه وقت میباشد. همچنین این دانشکده دارای ۱۲ آزمایشگاه و کارگاه تخصصی شامل سرامیک، فراوری مواد، جوشکاری، عملیات حرارتی، انجماد، ریخته گری، خوردگی و مهندسی سطح خواص مکانیکی، متالوگرافی، میکروسکوپ الکترونی روشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و کارگاه عمومی است. توسعه وارتقل کمی و کیفی فضای آموزشی و اداری دانشکده، جذب اعضا هیئت علمی توانمند-راه اندازی گرایشهلی جدید در مقطع کارشناسی ارشد، راه اندازی ژورنال تخصصی معتبر ارتقا کمی و کیفی مقالات علمی دانشجویان واعضا هیئت علمی دانشکده، جذب طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی از جمله اهدافی است که به یاری خدا دانشکده در آینده به این اهداف دست خواهد یافت.