انجمن علمی مهندسی مواد

مهمترین فعالیتهای انجمن:
 - برگزاری همایش علمی و دانشجویی
 - برگزاری کارگاه های آموزشی
 - برگزاری بازدیدهای علمی
 - برگزاری کلاس های حل تمرین
 - انجام هماهنگی لازم جهت شرکت در مسابقات علمی و تخصصی رشته مهندسی مواد

مسئول انجمن :  بهزاد صابرپور
                     ارتباط با انجمن: ss.bahraini@gmail.com

- اطلاعیه ها و فراخوان های انجمن علمی و دانشجویی مهندسی مواد در این بخش قرار داده می شود.
- برای مشاهده آخرین شماره فصلنامه علمی تخصصی مهندسی مواد  اینجا  را کلیک کنید.