جوشکاری

 آزمایشگاه جوشکاری

جوشکاری یکی از فرآیندهای بسیار مهم برای اتصال و ساخت سازه های فلزی است که از گذشته های دور از آن استفاده می شده است. امروزه روش های جوشکاری بسیار توسعه یافته است.
معمولاً دانشجویان رشته های مهندسی مواد، مهندسی مکانیک و تا حدودی مهندسی عمران با این فرآیند آشنایی پیدا می کنند. اما قسمتی از این فرآیند که برای دانشجویان، محققین و صاحب نظران رشتۀ مهندسی مواد حائز اهمیت است، ارزیابی پارامترهای تکنیکی و متالورژیکی بر خواص متالوگرافی، مکانیکی، و خوردگی قطعات جوشکاری شده است.

به عنوان نمونه، این پارمترهای تکنیکی و متالورژیکی برای روش جوشکاری ذوبی می تواند شامل ولتاژ اعمالی، نوع جریان (DC یا AC)، نوع روکش الکترود جوشکاری (قلیایی، روتیل، سلولزی و ... )، نوع گاز محافظ (در  روش های TIG و MIG)، شرایط عملیات پیش گرم و ... باشد.

از طرفی مشخصه های ارزیابی نیز عموماً شامل موارد زیر می باشد:

- مطالعۀ ساختار متالوگرافی منطقۀ جوش ، بررسی پهنای منطقه متاثر از گرمای جوش(HAZ) و پدیدۀ ترقیق،

- بررسی وجود ترک، حفرات و آخال ها در منطقۀ جوش، خواص مکانیکی اتصال جوش (تنش های پسماند حرارتی، مقاومت به ضربه، خمش و سختی) و

- مقاومت به خوردگی اتصال جوشکاری( خوردگی تنشی، خوردگی مرزدانه ای یا حساس شدن، خوردگی گالوانیک، و ...)

 

* دانشجویان دورۀ کارشناسی گرایش متالورژی صنعتی، در ترم های آخر پس از گذراندن درس متالورژی جوشکاری (3 واحد تئوری) ، یک واحد عملی آزمایشگاه و کارگاه جوشکاری می گذرانند. آنها در این دوره با موضوعات زیر آشنا می شوند :

- آشنایی با روش های جوشکاری مختلف مانند جوشکاری اکسی استیلن ، جوشکاری ذوبی، انواع جوشکاری با گاز محافظ ، جوشکاری زیرپودری ، جوشکاری پلاسما ، جوشکاری مقاومتی نقطه ای و جوش سر به سر

- آشنایی با روش لحیم کاری سخت (زرد جوش) و لحیم کاری نرم و پارامترهای تکنیکی و متالورژیکی در آن

- آشنایی با عیوب مختلف جوشکاری و راه های برطرف کردن آن

- آشنایی با روش های جوشکاری فولادهای پر استحکام کم آلیاژی و انواع  فولادهای زنگ نزن

- آشنایی با روش های جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم و آلیاژهای مس و مشکلات مرتبط با آن

- آشنایی با نقش عملیات پیشین و پسین بر روی خواص جوشکاری

- آشنایی با تاثیر اتصال (پخ سازی و امده سازی لبۀ قطعات ) و تعداد پاس های جوش بر روی کیفیت ، خواص جوش و هزینه های جوشکاری.

- آشنایی جوشکاری چدن ها

- آشنایی با انواع روش های برشکاری فلزات آهنی و غیر آهنی به صورت دستی و اتوماتیک.

* بیشتر دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی مواد در گرایش جوشکاری ، در مرحلۀ انجام آزمایشات خود برای گذراندن پایان نامه های تحصیلی از این آزمایشگاه استفاده می کنند.

 

* مهمترین تجهیزات آزمایشگاه جوشکاری
کوره الکتریکی پیش گرم و پس گرم 1200
دستگاه جوشکاری DC TIG 300 آمپر
دستگاه جوشکاری نقطه جوش پنوماتیک Kw 100
دستگاه جوشکاری نقطه ای دستیKw 20
دستگاه جوشکاری TIG AC,DC
دستگاه جوشکاری MIG/MAG 400 آمپر اتوماتیک
دستگاه رکتیفایر اشبا ع 400 آمپرDC
رکتیفایر جوشکاری تریستوری 650 آمپر DC
ترانس جوشکاری AC
سیستم جوشکاری اکسی استیلن به همراه کپسولهای مربوطه
دستگاه برش زنی اتوماتیک با گاری حرکتی
دستگاه برش پلاسما 150A
دستگاه جوش زیرپودری 1000 آمپر با تراکتور حرکت اتوماتیک
گاری حرکتی اتوماتیک برای جوشکاری اتوماتیک
دستگاه جوشکاری سربه سر
دستگاه پخ زن
آون برقی 30 کلیوگرم


 تعرفه خدمات
 

تماس با کارشناس آزمایشگاه  

مهندس سیروس بحری

ایمیل :                                                                                             welding-lab@srbiau.ac.ir

 

تلفن  :                            6-44869784 داخلی 252