خواص مکانیکی مواد

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

متالورژی مکانیکی حوزه ای از علم است که در آن رفتار و و اکنش فلزات مختلف در برابر اعمال نیرو بررّسی میشود.
این بخش میتواند با انجام آزمایشهای مکانیکی، شکل دادن فلزات، متالورژی فیزیکی و حتی ریاضیات مرتبط باشد. در آزمایشهای مکانیکی رفتار مواد در برابر شکلهای مختلف اعمال نیرو بررسی میشود. ازجمله مهمترین این شکلها میتوان به بارگذاری کششی، فشاری، خمشی، سیکلی و ... اشاره کرد. در بارگذاری کششی نمونه ها به آرامی تا شکست کامل کشیده میشوند. در بارگذاری سیکلی روش اعمال نیرو به صورت بارگذاری و باربرداری میباشد. مجموعه تستهای مکانیکی عموماً به شکل مخرب بوده و دارای حساسیت بالایی به فرایند نمونه سازی میباشند. ازجمله تستهای مکانیکی میتوان به کشش، فشار، خمش، خزش، خستگی، ضربه، سایش، پیچش و سختی اشاره کرد.

 

دانشجویان دوره کارشناسی در گرایش های متالورژی صنعتی
و سرامیک بعد از گذراندن درس خواص مکانیکی مواد (3 واحد نظری) ، واحد عملی آزمایشگاه خواص مکانیکی را گذرانده تا با موضوعات زیر آشنا شوند:

- رفتار فلزات در بارگذاری کششی (نوع شکست، پدیده گلوئی شدن، اندازه گیری کرنش و تنش و. ..)

- اثر نرخ کرنش در تست کشش

- پدیده پیرکرنشی(Strain aging).

- اثر اندازۀ دانه بر خواص مکانیکی مواد

- تست فشار و حذف اثر اصطکاک (پدیده کوک-لارک)

- روش های اندازه گیری سختی مواد سختی (وبکرز، برینل و راکول)

- دمای تبدیل نرمی به تردی در فولادهای فریتی در آزمون ضربه
- آزمون خزش

-  آزمون خستگی

- آزمون خمش

* بیشتر دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های متالورژی صنعتی، سرامیک، جوشکاری، مهندسی مکانیک، عمران، هوافضا، پلیمر و ... در مراحلی از انجام تحقیقات از تجهیزات موجود در این آزمایشگاه استفاده می کنند.

 

* مهمترین دستگاه های آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد :
دستگاه آزمون یونیورسال 30 تن (کشش، فشار، خمش)
دستگاه آزمون خستگی (چرخشی- پیچشی)
دستگاه تست خزش (° 1100سانتیگراد)
دستگاه آزمون ضربه
دستگاه سختی سنج یونیورسال (ویکرز، برینل، انواع راکول)

تعرفه خدمات

تماس با کارشناس آزمایشگاه

 مهندس رسول اندرز

ایمیل :                                                                                          mechanical-lab@srbiau.ac.ir

تلفن  :                                                                                             6-44869784 داخلی 256