اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی می رساند: دروس محاسبات عددی (مشخصه ۶۲۶۰) وآزمایشگاه انجماد (مشخصه ۱۴۰۲۶) به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف شده اند. بنابراین دانشجویان این کلاسها باید نسبت به اخذ مشخصه های دیگر اقدام کنند.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد خوردگی

‌به اطلاع دانشجویان محترم می رساند: آزمایشگاه خوردگی پیشرفته (مشخصه ۶۰۶۵) به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف شده است.

 

مهلت ارائه سمینار و پروژه برای دانشجویان کارشناسی ارشد

‌مهلت ارایه کارآموزی و پروژه برای دانشجویان کارشناسی


قابل توجه کلیه دانشجویان: - کارت ورود به جلسه امتحان از طریق وب سایت آموزش قابل دریافت می باشد،
ارائه کارت در کلیه جلسات امتحانی الزامی است. خواهشمند است نسبت به دریافت آن از اینجا اقدام نمایید.


قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد:
چنانچه در دوره کارشناسی درس وصایای امام (ره) را نگذرانده اید این درس را بصورت ترمی اخذ نمایید.
امکان اخذ درس وصایای امام (ره) به صورت معرفی به استاد وجود ندارد.


قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری:
۱- آن دسته از دانشجویانی که تا دوره دهم در آزمون زبان انگلیسی IAUEPT که در این واحد توسط دانشکده زبان و ادبیات برگزار گردیده است شرکت نموده اند و موفق به کسب نمره قبولی شده اند در صورت تسلیم درخواست کتبی به آموزش دانشکده نسبت به صدور آن اقدام می گردد.

۲- دانشجویانی که از دوره دهم به بعد در آزمون فوق که توسط مرکز آزمون دانشگاه برگزار می گردد شرکت نموده اند برابر هماهنگی به عمل آمده جهت اخذ گواهی نمره زبان خود به قسمت امور زبان های مرکز آزمون مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی نمره زبان انگلیسی IAUEPT

1- تصویر نمره زبان مربوط به دانشجو

۲- تصویر برابر اصل شده صفحه اول شناسنامه

۳- تهیه پیش نویس گواهی فوق الذکر با امضاء معاونت آموزشی واحد

نکته: پس از ارائه درخواست به آموزش دانشکده، گواهی مربوطه پس از یک هفته طی روند اداری اقدام و پس از تایید نهایی و از طریق باکس دانشجو در دبیرخانه مرکزی واحد به دانشجویان تحویل می گردد.