متالورژی صنعتی - کارشناسی

 

 

 

مدیر گروه

دکتر محمدرضا افشارمقدم زنجانی


تماس با مدیر گروه:

ایمیل: ‌‌mafshar@srbiau.ac.ir

 

 


فرم ها و اطلاعیه های مهم:

فهرست اساتید راهنمای پروژه