چکیده پایان نامه ها

ا

  

  

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

موضوع پایان نامه

1

سیدمهدی میر هادی

دکتر مرتضی تمیزی فر

تولید و بررسی دیرگدازهای مونولوتیک اتصال فسفاتی مورد کاربرد در کنورتورهای تولید فولاد

2

پرویز میراخورلی

دکتر مرتضی تمیزی فر

تاثیر نسبت مولی اجزاء واکنش دهنده در پوشش های نیترید تیتانیوم (TiN) روی ابزارهای برشی به روش (CVD)

3

شهرام میری

دکتر سیدمحمد سیدرضی

بررسی روشهای دیدبانی خوردگی در صنایع پتروشیمی و ساخت دستگاه دیدبانی خوردگی به روش مقاومت پلاریزاسیون خطی

4

زری پیرایش نیا

دکتر مرتضی تمیزی فر

ایجاد پوشش TiN بر روی تیغچه های سمانیتد کاربید و بهینه ساز سیستم با استفاده از فاکتور درجه حرارت با استفاده از روش CVD

5

حسنعلی خواست

دکترمرتضی تمیزی فر

بررسی تاثیر افزایش الیاف طبیعی بر روی خواص مکانیکی ساروج

6

علیرضا اسلامی

دکتر آرمان صدقی

بررسی خواص و ارتقای کیفی الیاف کربن

7

فریبرز داورپناه

دکتر سیدکاظم سعیدنژاد

بررسی و ارائه روش کنترل خوردگی در پمپها و مخازن خط رنگ شرکت شاسی ساز ایران

8

امیدرضا مقبلی

دکتر سیدمحمد سیدرضی

حفاظت کاتدی بدنه اتومبیل با اعمال جریان یکسو

9

محمدمهدی توکلی فرد

دکتر کاوه ارزانی

بررسی و جایگزینی کائولینهای منطقه شرق اصفهان و غرب خراسان به جای کائولینهای زدلیس و W.B.B در صنعت کاشی دیواری

10

بهداد بالازاده

مهندس سیدمحمود کثیریها

دکتر مرتضی تمیزی فر

بررسی سینتیک بیوساید پایه مس موجود در رنگهای ضدخزه به کمک روش چرخشی

11

منوچهر مداحی

دکتر سیدمحمد سیدرضی

بررسی علل خوردگی و اجرای آزمایشات لازم در خصوص صدمات ایجاد شده در زیرعایقهای حرارتی مرطوب در پالایشگاه تهران

12

سیدرضا سعیدآبادی

دکتر سیدمحمد سیدرضی

انتخاب بازدارنده مناسب در یک آب صنعتی

13

سعید امامی

دکتر مرتضی تمیزی فر

بررسی اثر عوامل واکنش بر فرآیند رسوب گذاری نیترید تیتانیوم (TIN) بر کاربید تنگستن (WC) به روش CVD

14

رامین بهاری سیسی

دکتر میرمصطفی حسینیون

پوششهای کروماته، طرز ایجاد آنها و تاثیر آنها بر سطح فلز پایه روی

15

علیرضا حیدری عبداللهی

دکتر زیارتعلی نعمتی

بررسی و ساخت رنگدانه سفید بر پایه سولفید روی (لیتوپون)

16

بهمن رهبری

دکتر مرتضی تمیزی فر

طراحی و ساخت رنگهای مورد استفاده در هواپیما

17

شکراله ورزنده دورابی

دکتر سیدمحمد سیدرضی

بررسی پارامترهای موثر در انتخاب نوع اسید و بازدارنده در مبدلهای حرارتی از جنس برنج آلومینیم دار

18

سیامک حق شناس

دکتر زیارتعلی نعمتی

بررسی اثر جریان مذاب در خوردگی آجرهای نسوز در انواع کوره های شیشه

19

سالومه مسگری عباسی

دکتر کاوه ارزانی

بررسی تاثیر میزان فشار و دانه بندی بر قالبگیری تزریقی سرامیکها (آلومینا)

20

حیدر مزارعی

دکتر کاوه ارزانی

بررسی ساخت پل و پایه کاستهای آلومنیوسیلیکاتی در صنایع کاشی

21

مهدی صادقی

دکتر آرمان صدقی

ساخت برخی سرامیکهای غیراکسیدی با استفاده از مایکروویو و بررسی خصوصیات آنها

22

مختار محمدزاده

دکتر مرتضی تمیزی فر

دکتر  کاوه ارزانی